Stageplaatsen voor het studiejaar 2018-2019

Vanaf september 2018 heeft Villa Kinderfun 5 stageplaatsen beschikbaar voor studenten in het tweede of derde leerjaar van de BOL opleiding Pedagogisch medewerker 3-4 kinderopvang of Sociaal pedagogisch werker 3-4. Tevens heeft Villa Kinderfun 1 á 2 Praktijk Ervarings Plaatsen beschikbaar voor eerstejaars BOL studenten binnen het domein Zorg en Welzijn.
De stageplaatsen zijn op een baby-, dreumes- en/of peutergroep. Daarnaast kun je ingezet worden om te helpen bij het uit school halen van BSO kinderen. Daarom is het een pré indien je in het bezit bent van een rijbewijs.

Villa Kinderfun biedt een gestructureerde leeromgeving in een professionele organisatie, goede begeleiding en veel mogelijkheden om opdrachten uit te voeren.

Reageren:
Als je bij ons wilt stagelopen, stuur dan een brief met motivatie en een curriculum vitae naar administratie@villakinderfun.nl t.a.v. Personeelszaken. Vermeld duidelijk welke opleiding je volgt, op welk ROC je zit en op welke dagen je stage kunt lopen.


Wij bieden geen stagevergoeding.