Flexibele opvang

De dagen waarop u opvang wilt moet u tijdig in de voorafgaande maand aan ons doorgeven. Met het oog op continuīteit voor uw kind en de pedagogische meerwaarde voor de ontwikkeling van uw kind, geldt een minimale afname van vijf verschillende dagen per maand.
Opgegeven dagen, kunnen niet door consument worden geannuleerd in de lopende maand.

Omdat uw kind gebruik maakt van opvang op dagen die per week kunnen verschillen heeft uw kind geen vaste stamgroep.
Ingeplande dagen kunnen niet worden geannuleerd in de lopende maand, wijzigen in ingeplande dagen kunnen niet worden geannuleerd, gewijzigd of geruild in de lopende maand en worden altijd gefactureerd, ook indien u er geen gebruik van maakt.


Indien er bij opzegging van een contract met flexibele opvang de laatste twee maanden geen gebruik wordt gemaakt van de opvang, wordt voor de laatste twee maanden het gemiddelde verbruik per maand over de afgelopen zes maanden (dat wil zeggen de zes maanden die vooraf gaan aan de maand waarin de opzegtermijn ingaat) in rekening gebracht.

ˇ Tariefswijziging: Villa Kinderfun zal haar tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen.

Wie betaalt voor de kinderopvang?
ˇ De wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten.
ˇ In de nieuwe wet sluiten de ouders zelf een overeenkomst met de kinderopvang.
ˇ De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Ouders vragen deze tegemoetkoming zelf aan.
ˇ De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op de rekening van de ouders.
ˇ In de Wet Kinderopvang zijn werkgevers sinds 1 januari 2007 verplicht bij te dragen in de kosten voor kinderopvang.
ˇ Ouders ontvangen de werkgeversbijdrage via de Belastingdienst.