Voorschoolse opvang (VSO)
De voorschoolse opvang is gebaseerd op 2 uur per dag inclusief vervoer naar school.
   Uitgaande van 52 weken per jaar.
Aantal dagen per week Gemiddeld aantal uren per maand Maandtarief
1 ochtend 8,67 uur . 82,37
2 ochtenden 17,34 uur . 164,74
3 ochtenden 26,01 uur . 247,11
4 ochtenden 34,68 uur . 329,48
5 ochtenden 43,35 uur . 411,85
Gemiddeld uurtarief bedraagt . 9,50
Tarieven  voor incidentele-, vakantie- of studie- / marge dagen kijk onder het menu "Flexibele opvang"