Wendagen

Enkele weken voordat uw kind naar onze opvang gaat ontvangen ouders een uitnodiging voor een intakegesprek met de groepsleiding. Na afloop van het intakegesprek maakt de groepsleiding met de ouders afspraken over het wennen van hun kind. Om het wennen vorm te kunnen geven is het belangrijk dat het intakegesprek minimaal tien dagen voor de plaatsingsdatum plaatsvindt.

De wenperiode biedt niet alleen het kind, maar ook de ouder de gelegenheid om onze kinderdagopvang te leren kennen. Ouders en groepsleiding kunnen hun verwachtingen naar elkaar duidelijk maken en de ouders kunnen vertrouwen krijgen in de pedagogisch medewerkers. Geleidelijk aan leren kind en ouder, steeds langer van elkaar gescheiden te zijn.

De wenperiodes van een kind met een beperking of stoornis kunnen afwijken van de standaard wenperiode.
Dit zal per kind en per situatie verschillen.