Ruildagen

Ouders hebben contractueel geen recht op het ruilen van dagen, maar incidenteel zullen wij dit wel toestaan.

Omdat met het uitvoeren van ruilverzoeken veel administratieve handelingen gepaard gaan wordt per geruild dag € 8,25 administratiekosten in rekening gebracht (tariefjaar 2018).
Indien wij een verzoek om ruilen van dagen honoreren doen wij dat alleen wanneer er in verhouding tot de beroepskracht-kind-ratio een lage bezetting is op de groep én er nog ten minste één open plek overblijft voor een ouder die een extra dag wil afnemen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
· Er kan alleen geruild worden binnen dezelfde kalenderweek. Het is niet mogelijk om een dag van de ene week te ruilen naar een dag in een andere week.
· Een verzoek tot ruilen moet u uiterlijk in de voorafgaande week op woensdag doen.
· Het verzoek moet schriftelijk via het email administratie@villakinderfun.nl worden ingediend.
· Per geruild dag betaalt u € 8,25 administratiekosten.

Het is aan Villa Kinderfun om te beoordelen of er wel of niet geruild kan worden.
Ouders hebben geen recht op het ruilen van dagen. Een verzoek wordt alleen gehonoreerd
als het ruilen van dag verantwoord en bedrijfsmatig goed uitvoerbaar is.