Ouderparticipatie

Naast wederzijdse afstemming vinden we de onderlinge betrokkenheid tussen ouders en pedagogisch medewerkers van belang voor een goede samenwerking. De betrokkenheid van ouders stimuleren we door hen bewust te betrekken bij opvoedingsideeën, vragen en problemen en gebruik te maken van elkaars deskundigheid. Daarnaast organiseren we regelmatig gezellige of informatieve bijeenkomsten waar de ouders elkaar kunnen leren kennen en op informele wijze met de pedagogisch medewerkers in gesprek kunnen raken. Zo hebben wij in 2012 op onze locatie een oudercursus “Peuters in Zicht” gehad, een voorlichting van de “Nederlandse Brandwondenstichting”, maar ook een gezellige boomplantdag.
Ouderparticipatie is uiteraard ook mogelijk door middel van deelname aan de oudercommissie.

Respect en eerlijkheid spelen een grote rol in ons pedagogisch handelen tegenover de kinderen en collega's. Deze eigenschappen zullen we dan ook zoveel mogelijk in acht nemen tegenover de ouders. Concreet betekent dit dat we integer zullen omgaan met de informatie over het kind en zijn/haar ouders. We streven ernaar de privacy van ouder en kind te waarborgen. Daarnaast tonen we zoveel mogelijk respect voor de leefwijze, eetgewoonten, rituelen en religie van de ouders.
Van ouders verwachten wij dat zij ook integer en respectvol met de medewerkers
en met elkaar om zullen gaan.