Oudercommissie

Villa Kinderfun heeft een Oudercommissie waarvan de leden regelmatig contact hebben met elkaar en met het management van Villa Kinderfun. De Oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen, de ouders te vertegenwoordigen en het management van Villa Kinderfun te adviseren ten aanzien van kwaliteit. De oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn maximaal twee keer herkiesbaar.

Wilt u met de Oudercommissie in contact treden, stuur dan een mail naar de Oudercommissie.