Klachten & suggesties!

Onze kinderopvang Villa Kinderfun doet er alles aan om zo veel mogelijk aan de wensen van de kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) te voldoen. Toch blijft onze dienstverlening mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent.

Villa Kinderfun en haar medewerkers vinden het daarom belangrijk dat wanneer u er ergens meezit dat u dat ook aan ons verteld!  We vragen u daarom, als u ontevreden bent over een medewerker of over de gang van zaken bij Villa Kinderfun, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij gaan ervan uit dat u in eerste instantie eerst met de directbetrokkene(n) tot een oplossing probeert te komen.

Om een klacht of een suggestie aan ons te melden, kunt u gebruik maken van ons klacht/suggestieformulier dat onder het menu "Formulieren" te vinden is.

Wij nemen een suggestie of tip van ouders ook zeer serieus en zullen deze breed in onze organisatie bij het personeelsoverleg bespreken of eventueel voorleggen aan de oudercommissie. Op deze manier kunnen wij samen kijken of uw suggestie of tip uitvoerbaar is.

Mocht u een klacht hebben die u niet naar tevredenheid met de directbetrokkene of de leidinggevende heeft kunnen oplossen, dan kunt u schriftelijk een officiŽle klacht indienen bij Villa Kinderfun. Dit kunt u doen d.m.v. ons klacht/suggestieformulier te gebruiken dat u onder het menu "Formulieren" kunt vinden. Uw klachtformulier kunt u mailen naar administratie@villakinderfun.nl of uw brief naar het kantoor van Villa Kinderfun te sturen (Merwede 48, 8226 NA Lelystad).

Wij verwijzen u hiervoor naar ons Intern klachtenreglement dat u onder het menu "Formulieren" kunt vinden. We kunnen dan zo proberen een gezamenlijk oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.

Onze klachtenregeling in het kort

1. U bespreekt uw klacht met degene over wie u een klacht heeft.
2. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, wendt u zich tot de leidinggevende van de betreffende medewerker.
3. Als u ontevreden bent over de afhandeling door de leidinggevende kunt u een officiŽle klacht indienen via ons klacht/suggestieformulier. Het klacht/ suggestieformulier vindt u op onze website. Uw klacht wordt, afhankelijk van de aard van uw klacht, in behandeling genomen door de manager of de pedagogisch coach.
4. Klachten die niet naar tevredenheid zijn afgehandeld onder punt 3 worden doorverwezen naar de algemeen directeur. Indien de klacht de algemeen directeur zelf betreft wordt de klacht extern doorverwezen naar het klachtenloket of de Geschillencommissie.
5. Indien u ontevreden blijft over de behandeling van uw klacht onder punt 4 kunt u uw officiŽle klacht extern indienen bij het klachtenloket of de Geschillencommissie. NB! In uitzonderlijke gevallen (bv. bij intimidatie) kan het nodig zijn de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie en informatie hoe werkt de geschillencommissie vindt u onder het menu "Formulieren".

Externe Klachtafhandeling

Als u ontevreden blijft over de interne afhandeling van uw klacht en er ook niet uitkomt in een gesprek met de directie, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelden bij de Geschillencommissie. Onder het menu "Formulieren" treft u nader informaties over het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie.