Buitenschoolse opvang

De BSO biedt plek aan maximaal 40 kinderen per dag, verdeeld over drie groepsruimten en een theaterzaal. De BSO is tevens kleinschalig opgezet waarbij per groep ruimte is voor maximaal 10 kinderen. De opvang vindt voor- en na schooltijd plaats en in de schoolvakanties voor het aantal opgegeven dagen. Bij de regulier schoolgaande kinderen zorgen wij ervoor dat het kind veilig naar school wordt gebracht en van school op de BSO komt.

Eerst samen wat drinken en eten en tijd voor verhalen van school en de werkjes die daar gemaakt zijn. Met de individuele behoeften wordt nadrukkelijk rekening gehouden, er is een ruime keuze aan activiteiten zowel binnen als buiten. Een aantal activiteiten zijn populair en worden dagelijks aangeboden zoals computerspelletjes, knutselen en ravotten.

Daarnaast bieden wij wisselende activiteiten aan. Is uw kind wat ouder,
dan maken wij samen met de ouder(s) afspraken over wat uw kind al zelfstandig
mag doen vanuit de BSO opvang. Daarnaast wordt met een planbord op de groepen
gewerkt om de kinderen te ondersteunen zodat zij zelf structuur leren aan te brengen
en met planning leren om te gaan.