Klachten & suggesties!

Onze kinderopvang Villa Kinderfun doet er alles aan om zo veel mogelijk aan de wensen van de kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) te voldoen. Toch blijft onze dienstverlening mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent.

Villa Kinderfun en haar medewerkers vinden het daarom belangrijk dat wanneer u er ergens meezit dat u dat ook aan ons verteld!  We vragen u daarom, als u ontevreden bent over een medewerker of over de gang van zaken bij Villa Kinderfun, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij gaan ervan uit dat u in eerste instantie eerst met de directbetrokkene(n) tot een oplossing probeert te komen.

Algemene informatie: "Menu Klachten & Praktische informatie Klachten en suggesties"

Om een klacht of een suggestie aan ons te melden, kunt u gebruik maken van ons klacht & suggestieformulier. Open de link hieronder.
Uw klacht- of suggestieformulier kunt u mailen naar administratie@villakinderfun.nl of uw brief naar het kantoor van Villa Kinderfun te sturen (Merwede 48, 8226 NA Lelystad).
Beschikbare documentatie;
De Geschillencommissie; Villa Kinderfun;
  Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang
Reglement Geschillencommissie
Klachtenloket kinderopvang (flyer)
Intern Klachtenreglement Villa Kinderfun
Nederlandse versie: Klacht & suggestieformulier
Englisch version     : Complaint & Suggestion form

Openbaar jaarverslag Villa Kinderfun klachten 2017