Villa Kinderfun wordt jaarlijks geinspecteerd door de GGD Flevoland. De rapporten naar aanleiding van de laatste inspectie kunt u hieronder raadplegen:

GGD - Inspectierapport Kinderdagopvang (KDV) d.d. 24 april 2017
GGD - Inspectierapport Buitenschoolse opvang (BSO) d.d. 20 maart 2018
GGD - Inspectierapport Buitenschoolse opvang (BSO) incidenteel onderzoek definitief d.d. 18 juni 2018