Oudercommissie

Villa Kinderfun vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken worden en adviezen kunnen geven bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet Kinderopvang hecht ook hier belang aan.

Doel van de oudercommissie
• De belangen van kinderen en de ouders van onze kinderdagopvang zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
• Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van onze kinderdagopvang.
• De leden van de oudercommissie worden door de directie geÔnformeerd over zaken die spelen binnen de organisatie en worden betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Tevens kunnen de leden van de oudercommissie een bijdrage leveren aan het organiseren van activiteiten en ideeŽn en meningen die onder ouders leven onder de aandacht brengen.

Neem contact op met de Oudercommissie door een mail te sturen naar oudercommissie@villakinderfun.nl